" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "
ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ลูกค้าธนัชวิชญ์

ลูกค้า คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

กลุ่มลูกค้าธนาคาร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าธนาคารขนาดใหญ่ ที่เป็นลูกค้าระดับองค์กรได้แก่ เครือกสิกรไทยK-bank เครือกรุงไทยKTB เครือไทยพาณิชย์SCB นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับธนาคารอื่นๆ บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

Travel agency / Tour operator

คุณภาพรถ และการบริการ ที่เทียบมาตรฐานระดับสากลโลก ทำชื่อเสียงให้ลูกค้าต่างชาติมาเป็นคู่ค้าระยะยาวกับธนัชวิชญ์ เราออกแบบรถให้เหมาสะลงตัวสำหรับการทำทัวร์โดยตรง ( Tourist Duty ) เช่น มีที่นั่งไกด์หันหน้าหาผู้โดยสาร มีมุมจัดเตรียมเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์การทำทัวร์โดยเฉพาะ

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีความพร้อมและเข้าใจในระเบียบราชการ มีความชำนาญในการจัดเอกสารสำหรับการสั่งจ้างกับหน่วยราชการ บริษัทได้ขึ้นบัญชีคู่ค้าภาครัฐเข้าระบบ GFMIS, e-GP, e-Biding , e-Auction มีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยราชการ   มีบุคคลากรที่ชำนาญงานราชการ ดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการโดยตรง


บริษัทมีความพร้อมสำหรับงานราชการทั้ง วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลราคา และวิธีสั่งจ้างพิเศษ


บริษัทยินดีทำใบเสนอราคากลาง ให้ข้อมูลคุณสมบัติรถสำหรับร่าง TOR

จัดเอกสาร ทะเบียนรถครบถ้วนตามระเบียนราชการ (มีรถกว่า 100 คัน)

บริษัทมีพนักงานผู้รับมอบอำนาจในการไปเซ็นต์ใบสั่งจ้างที่หน่วยงานลูกค้า

บริษัทสามารถจัดเตรียมใบมอบอำนาจ อากรแสตมป์ ดำเนินการตีตราสาร

ราคาค่าขนส่ง รวมค่าทางด่วน ค่าที่จอด เพื่อความสะดวกของหน่วยราชการ

สามารถวางบิล รับชำระโดยเช็ค หรือโอนผ่านกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIS

ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ  และการหัก ณ ที่จ่าย ( ค่าขนส่ง 1% )


“เรายินดีและภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหน่วยราชการ ในการทำให้การสั่งจ้างราชการเป็นเรื่องที่ง่าย”


โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

บริษัทให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ จึงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ จนได้รับการยอมรับจากโรงเรียนชั้นแนวหน้า อาทิเช่น โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสวนกุหลาบ
และโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายแห่ง

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

กลุ่มลูกค้าองค์กร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าเอกชนขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครือCP เครือCentral เครือKasikorn Bank นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์Priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์Complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับเอกชนทั่วไป บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต


ขั้นตอนการทำสัญญาว่าจ้าง ลูกค้าเอกชนทั่วไป

บริษัท ออกใบเสนอราคา ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา

บริษัทออกหนังสือสัญญาว่าจ้างขนส่ง ลูกค้าลงนาม โอนมัดจำ30%

ลูกค้าส่งใบPO กำหนดการ แผนที่ และใบรายละเอียดการใช้รถ ให้บริษัท

ลูกค้ารขอรับทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรพนักงานขับรถ ได้ 1-2 วัน ก่อนวันเดินทาง

การชำระเงินส่วนที่เหลือ เป็นเงินสด หรือ Cashier Cheque กับพนักงานขับรถก่อนเดินทางกลับ

พนักงานขับรถมอบใบเสร็จรับเงินให้ และขอรับหนังสือรับรองการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1% ค่าขนส่ง (ถ้ามี)

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

ผลงานธนัชวิชญ์
รวมผลงานของธนัชวิชญ์ แทรเวล

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
01 Nov 2019

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR และสัมมนาที่สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
25 Oct 2019

จุดหมาย - อัมพวา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มูลนิธิกสิกรไทย Portfolio
มูลนิธิกสิกรไทย
22 Oct 2019

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน หลักทรัพย์บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
หลักทรัพย์บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ
21 Oct 2019

จุดหมาย - ไปสัมมนาที่ ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
17 Aug 2019

จุดหมาย - ปลูกป่าคลองโคลน สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
01 Jun 2019

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Portfolio
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
11 May 2019

จุดหมาย - ไปทำกิจกรรมจิตอาสา กวาดใบไม้ที่สัดกุฎีดาว พระนครศรีอยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
11 May 2019

จุดหมาย - แก่งกระจาน จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน Exim Bank Portfolio
Exim Bank
19 Dec 2018

จุดหมาย - สัมมนาที่ค่ายสุทธิสิริโสภา ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
14 Dec 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทยบางปะกง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
14 Dec 2018

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
01 Dec 2018

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
29 Nov 2018

จุดหมาย - หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
24 Nov 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน หลักทรัพย์กสิกรไทย Portfolio
หลักทรัพย์กสิกรไทย
24 Nov 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
16 Nov 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคาร Citibank Portfolio
ธนาคาร Citibank
10 Nov 2018

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
03 Nov 2018

จุดหมาย - ถวายพระกฐินพระราชทาน ที่วัดพระมหาธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
02 Nov 2018

จุดหมาย - พาเยาวชน กล้าใหม่ใฝ่รู้ พาไทยทันโลก ไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
29 Oct 2018

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
06 Oct 2018

จุดหมาย - สัตหีบ 6 จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
31 Aug 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 Aug 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
25 Aug 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
25 Aug 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
09 Jul 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
29 Jun 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15 Jan 2018

จุดหมาย - พาพนักงานจากส่วนภูมิภาค ไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม TOT งามวงศ์วาน จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
15 Jan 2018

จุดหมาย - ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทยบางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
17 Dec 2017

จุดหมาย - พาน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส จากบ้านต่างๆ อาทิ เช่นบ้านนนทภูมิ บ้านเมอร์ซี บ้านปากเกร็ด บ้านรังสิต มาร่วมกิจกรรมปีใหม่ที่สโมสรกสิกรไทย รามคำแหง จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. )
04 Dec 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมงามวงศ์วาน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารทหารไทย Portfolio
ธนาคารทหารไทย
24 Nov 2017

จุดหมาย - ไปร่วมงานเลี้ยง การ่าดินเนอร์ จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงไทย ( รัฐวิสาหกิจกรุงไทย) Portfolio
ธนาคารกรุงไทย ( รัฐวิสาหกิจกรุงไทย)
16 Nov 2017

จุดหมาย - ไปสัมมนาที่ศูนย์ฝึกอบรมกรุงไทย ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
09 Nov 2017

จุดหมาย - สยามสแควร์ แพลตตินัม จำนวนรถโค้ช 13 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
22 Oct 2017

จุดหมาย - ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารธนชาติ Portfolio
ธนาคารธนชาติ
15 Oct 2017

จุดหมาย - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทางผ้าพระกฐินให้ ธนาคารธนชาติ สนง.ใหญ่ อาคารกลาสเฮ้าส์รัชดา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จัหวัดลพบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มูลนิธิทีเอ็มบี Portfolio
มูลนิธิทีเอ็มบี
03 Sep 2017

จุดหมาย - พาชุมชนมาดูงาน TMB สำนักงานใหญ่ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
05 Aug 2017

จุดหมาย - ศูนย์การเรียนรู้บางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
22 Jul 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank ) Portfolio
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank )
21 Jul 2017

จุดหมาย - เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
06 Jun 2017

จุดหมาย - ไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์หาดตะวันรอน อ.สัตหีบ จชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
27 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) และสัมมนาที่เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
27 May 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
19 May 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 Mar 2017

จุดหมาย - อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรแห่งคุณธรรมรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมภูวนารี รีสอร์ท ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
25 Feb 2017

จุดหมาย - สัมมนาที่ D varee , SCB หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) Portfolio
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )
22 Dec 2016

จุดหมาย - ไทรโยค กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 Dec 2016

จุดหมาย - บำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
16 Dec 2016

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกสิกรไทยบางปะกง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารทหารไทย Portfolio
ธนาคารทหารไทย
26 Nov 2016

จุดหมาย - สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
18 Nov 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
22 Oct 2016

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
03 Oct 2016

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารเกียรตินาคิน Portfolio
ธนาคารเกียรตินาคิน
24 Sep 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารธกส. สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารธกส. สำนักงานใหญ่
08 Sep 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรุงศรีแคปปิตอล Portfolio
กรุงศรีแคปปิตอล
30 Jul 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
30 Jul 2016

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
26 Jul 2016

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคาร UOB Portfolio
ธนาคาร UOB
25 Jun 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
13 May 2016

จุดหมาย - หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน Next Station Travel Portfolio
Next Station Travel
02 Nov 2019

จุดหมาย - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี #พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ #ผ้าพระกฐินพระราชทาน , พระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี สำหรับยอดเงินทอดกฐินพระราชทานนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11,215,899 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม รวมทั้งสบทบทุนในการก่อสร้าง โรงพยาบาลวัดสมานรัตนราม รถธนัชวิชญ์ volvo ชั้นเดียว รับคณะผู้ติดตามรองนายกฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Arkorn Portfolio
Arkorn
21 Feb 2020

จุดหมาย - รับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ seven seas cruise ไปกรุงเทพมหานคร จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
19 Feb 2020

จุดหมาย - พานักท่องเที่ยวเรือสำราญ Regent ไปกทม เมืองโบราณ อยุธยา พัทยา จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน JTB Portfolio
JTB
07 May 2019

จุดหมาย - พานักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
08 Apr 2019

จุดหมาย - นำนักท่องเที่ยวเรือสำราญ NCL-Norwegian Jewel เทียบท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เพื่อท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พัทยา เมืองโบราณ อยุธยา จำนวนรถโค้ช 42 คัน

ผลงาน กรีน แอปเปิ้ล Portfolio
กรีน แอปเปิ้ล
07 Jan 2019

จุดหมาย - จัดงานประชุมนานาชาติ MICE ที่โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์ ( พักที่เซ็นทราร่า อมารี และสวิตเลอตองคอท) การ่าดินเนอร์ และทริปเมืองโบราณ จำนวนรถโค้ช 55 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
18 Oct 2018

จุดหมาย - พานักท่องเที่ยวเรือสำราญ Norwegian Jewel เทียบท่าเรือแหลมฉบัง ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมไทย สยามเมืองยิ้ม จำนวนรถโค้ช 56 คัน

ผลงาน Teamwork Professionals Portfolio
Teamwork Professionals
25 Jul 2018

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 13 คัน

ผลงาน Teamwork Professionals Portfolio
Teamwork Professionals
17 Jan 2018

จุดหมาย - พานักเรียนโรงเรียนทหารอำบำรุง ดอนเมือง ไปทัศนศึกษา เมืองโบราณ และสมุทรสงคราม 2 สาย จำนวนรถโค้ช 15 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
14 Jan 2018

จุดหมาย - นำนักท่องเที่ยวเรือสำราญ Seven seas voyage เทียบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อไปเที่ยวกรุงเทพ เมืองโบราณ พัทยา อยุธยา จำนวนรถโค้ช 42 คัน

ผลงาน ไน๊ซ ฮอลิเดย์ Portfolio
ไน๊ซ ฮอลิเดย์
17 Dec 2017

จุดหมาย - พา yagoso ไปนมัสการหลวงพ่อโสธร ก่อนร่องเรือสำราญ 5วัน ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน Thai Ko yuri Portfolio
Thai Ko yuri
08 Nov 2017

จุดหมาย - นำลูกค้า inbound เกาหลี มาประชุมและท่องเที่ยว จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน Anex tour Portfolio
Anex tour
03 Nov 2017

จุดหมาย - พาลูกค้าชาวรัสเชียท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน บริษัท Global Voyages จำกัด Portfolio
บริษัท Global Voyages จำกัด
12 Jul 2017

จุดหมาย - แขก Middle East จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน บีนแทรเวล Portfolio
บีนแทรเวล
28 Jun 2017

จุดหมาย - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน เรือสำราญ Regent: Seven Seas Voyage Portfolio
เรือสำราญ Regent: Seven Seas Voyage
06 Apr 2017

จุดหมาย - มาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง บริษัท A&K ให้การดูแล พานักท่องเที่ยว เยี่ยมชมวิถีไทย จำนวนรถโค้ช 60 คัน

ผลงาน Caa voyage Portfolio
Caa voyage
01 Mar 2017

จุดหมาย - กรุ๊ปเรือสำราญ celebrity x cruise จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Travex กรุ๊ปเรือจากแคนนาดา Portfolio
Travex กรุ๊ปเรือจากแคนนาดา
01 Mar 2017

จุดหมาย - กทม. จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรุ๊ปเรือ norwegian by A&K Portfolio
กรุ๊ปเรือ norwegian by A&K
31 Jan 2017

จุดหมาย - ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 45 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
27 Aug 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
02 Feb 2016

จุดหมาย - ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 12 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
12 Oct 2017

จุดหมาย - เตรียมความพร้อม และสำรวจเส้นทาง นำคณะทูตานุทูตตัวแทนประมุขของประเทศเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซ้อมครั้งที่2 กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน กรมสรรพกร Portfolio
กรมสรรพกร
10 Mar 2020

จุดหมาย - สัมมนาที่ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน เทศบาลนครรังสิต Portfolio
เทศบาลนครรังสิต
09 Mar 2020

จุดหมาย - ปากช่อง นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กรมการขนส่งทหารอากาศ Portfolio
กรมการขนส่งทหารอากาศ
05 Mar 2020

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วัดมังกรกมลาวาส ( เล่งเน่งยี่ ) Portfolio
วัดมังกรกมลาวาส ( เล่งเน่งยี่ )
24 Feb 2020

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 16 Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 16
24 Feb 2020

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานสรรพากร Portfolio
สำนักงานสรรพากร
22 Feb 2020

จุดหมาย - สัมมนาหลักสูตร การสร้างเครือข่ายส่วนบริหารงานทั่วไป ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก Portfolio
โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก
12 Feb 2020

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 Nov 2019

จุดหมาย - สระบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กองการสอบ กองบังคับการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Portfolio
กองการสอบ กองบังคับการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15 Nov 2019

จุดหมาย - ไปจัดสอบที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Portfolio
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
14 Nov 2019

จุดหมาย - กรุงเทพ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Portfolio
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
14 Nov 2019

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
13 Nov 2019

จุดหมาย - ไปฝึกร่วมที่ค่ายปืนใหญ่ กองพลพิเศษที่1 ลพบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
13 Nov 2019

จุดหมาย - ไปฝึกร่วมที่กองพลรบพิเศษที่ 1 ลพบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันป้องกันประเทศ สปท. Portfolio
สถาบันป้องกันประเทศ สปท.
13 Nov 2019

จุดหมาย - กิจการสนามปืนใหญ่ กองพลรบพิเศษที่ 1 ลพบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
12 Nov 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคคะวันออก จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
11 Nov 2019

จุดหมาย - พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมการขนส่งทหารอากาศ Portfolio
กรมการขนส่งทหารอากาศ
01 Nov 2019

จุดหมาย - จัดรถรับทหารเกณฑ์เปลี่ยนผลัด จำนวนรถโค้ช 30 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โรงเรียนทหารอากาศชั้นประทวน Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โรงเรียนทหารอากาศชั้นประทวน
31 Oct 2019

จุดหมาย - ไปศึกษาดูงานด้านการทัพอากาศที่กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอ Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอ
30 Oct 2019

จุดหมาย - ไปศึกษาดูงานภูมิประเทศ การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ที่ภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนสายปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Portfolio
โรงเรียนสายปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
30 Oct 2019

จุดหมาย - ไปเข้าค่ายวิชการ ค่ายลูกเสือเนตรนารี ที่สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 32 คัน

ผลงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง Portfolio
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
29 Oct 2019

จุดหมาย - ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Portfolio
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 Oct 2019

จุดหมาย - เขื่อนลำตะคอง โรงไฟฟ้าพลังลม สีคิ้ว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมทรัพยากรธรณี Portfolio
กรมทรัพยากรธรณี
26 Oct 2019

จุดหมาย - ไปถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Portfolio
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 Oct 2019

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Portfolio
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 Oct 2019

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน THAI PBS Portfolio
THAI PBS
25 Oct 2019

จุดหมาย - ไปสัมมนาที่ศรีราชา ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ , วิทจาลัยเสนาธิการทหาร วสท , สถาบันวิชาป้องกันประเทศ Portfolio
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ , วิทจาลัยเสนาธิการทหาร วสท , สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
25 Oct 2019

จุดหมาย - ได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ ประจำปี2562 จำนวนรถโค้ช 18 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 Oct 2019

จุดหมาย - สระบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงาน ก.พ.ร. Portfolio
สำนักงาน ก.พ.ร.
29 Aug 2019

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR และสัมมนาที่ระยอง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
29 Aug 2019

จุดหมาย - ดูงาน CP Ram นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กระทรวงมหาดไทย Portfolio
กระทรวงมหาดไทย
27 Aug 2019

จุดหมาย - ไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ สระบุรี และปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลตำรวจ Portfolio
โรงพยาบาลตำรวจ
26 Aug 2019

จุดหมาย - โรงเรียนเตรียมทหารนครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนนายอำเภอรุ่น 77,78 Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนนายอำเภอรุ่น 77,78
26 Aug 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี และมุกดาหาร จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน รัฐสภาไทย Portfolio
รัฐสภาไทย
25 Aug 2019

จุดหมาย - เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน” จำนวนรถโค้ช 25 คัน

ผลงาน สภากาชาดไทย Portfolio
สภากาชาดไทย
22 Aug 2019

จุดหมาย - สัมมนาที่เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย Portfolio
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย
22 Aug 2019

จุดหมาย - สุพรรณบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมศิลปากร Portfolio
กรมศิลปากร
17 Aug 2019

จุดหมาย - พระนครศรีอยุธยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ททท ชัยนาท Portfolio
ททท ชัยนาท
17 Aug 2019

จุดหมาย - พาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมยุทธโยธาทหารบก Portfolio
กรมยุทธโยธาทหารบก
16 Aug 2019

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม Portfolio
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
14 Aug 2019

จุดหมาย - ทัศนศึกษาที่ kid venture ถนนราชพฤกษ์ จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
12 Aug 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคอีสาน จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สภากาชาดไทย สำนักงานบริหาร Portfolio
สภากาชาดไทย สำนักงานบริหาร
07 Jun 2019

จุดหมาย - ไปชมสวนละไม และสัมมนาที่ ร.ร.แซนดูนส์ จันทบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
07 Jun 2019

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นประทวน กองทัพอากาศ Portfolio
โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นประทวน กองทัพอากาศ
06 Jun 2019

จุดหมาย - ไปศึกษาดูงานโรงเรียนการบินกำแพงแสน และสวครามเก้าทัพ กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน ส.ส.ท. สถาบันส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น Portfolio
ส.ส.ท. สถาบันส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น
06 Jun 2019

จุดหมาย - พาผู้เข้าอบรมไปดูงานที่อบต.บ้านกร่าง ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรนักบริหารงานตำรวจระดับสูง Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรนักบริหารงานตำรวจระดับสูง
05 Jun 2019

จุดหมาย - ไปฝึกซ้อมที่ ศูนย์ยุทธวิธีตำรวจกลาง ปากช่อง นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลราชวิถี Portfolio
โรงพยาบาลราชวิถี
03 Jun 2019

จุดหมาย - ไปดูงานและอบรมที่ บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม เจมโมโปลิส เขตประเวช จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และ 78 Portfolio
โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และ 78
03 Jun 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน เทศบาลนครรังสิต Portfolio
เทศบาลนครรังสิต
01 Jun 2019

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
29 May 2019

จุดหมาย - ไปทัศนศึกษาดูงาน สงคราม 9ทัพ กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน กรมการปกครอง Portfolio
กรมการปกครอง
27 May 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศ ภาคใต้ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานเขตบางนา Portfolio
สำนักงานเขตบางนา
25 May 2019

จุดหมาย - ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยกองทัพอาอาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
วิทยาลัยกองทัพอาอาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
23 May 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศ ภาคใต้ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สถาบันป้องกันประเทศ รุ่น 50 Portfolio
สถาบันป้องกันประเทศ รุ่น 50
11 May 2019

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 May 2019

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน วัดเทพศิรินทร์ในโครงการอุปสมบทหมู่ตำรวจ และธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
วัดเทพศิรินทร์ในโครงการอุปสมบทหมู่ตำรวจ และธนาคารไทยพาณิชย์
07 May 2019

จุดหมาย - อุบลราชธานี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
18 Apr 2019

จุดหมาย - ศึกษาดูงานที่พิษณุโลก จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ Portfolio
โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
06 Apr 2019

จุดหมาย - พาสามเณรภาคฤดูร้อนไปทัศนศึกษาที่อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 40 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 40
04 Apr 2019

จุดหมาย - ดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันระหว่างประเทศ Portfolio
สถาบันระหว่างประเทศ
07 Feb 2019

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานท่องเที่ยวปทุมธานี Portfolio
สำนักงานท่องเที่ยวปทุมธานี
10 Jan 2019

จุดหมาย - จันทบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 Jan 2019

จุดหมาย - สัมมนาที่เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ Portfolio
สำนักงบประมาณ
10 Jan 2019

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
09 Jan 2019

จุดหมาย - ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร Portfolio
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
21 Dec 2018

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันราชานุกูล Portfolio
สถาบันราชานุกูล
20 Dec 2018

จุดหมาย - ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง Portfolio
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
20 Dec 2018

จุดหมาย - สัมมนาประจำปีที่นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Portfolio
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
20 Dec 2018

จุดหมาย - จัดกิจกรรม CSR บริจาคของที่โรงเรียนวัดคลองเดื่อ และสัมมนาที่ โรงแรมวิวาเช่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง Portfolio
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
20 Dec 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ2) กระทรวงการคลัง Portfolio
สำนักงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ2) กระทรวงการคลัง
19 Dec 2018

จุดหมาย - จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ที่สำนักชลประทานที่ 9 บางพระ , ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่า จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบ 3 Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย กองตรวจสอบ 3
19 Dec 2018

จุดหมาย - ดูงานที่ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 204 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 204
17 Dec 2018

จุดหมาย - ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน งานวิทยาลัยการปกครอง Portfolio
งานวิทยาลัยการปกครอง
17 Dec 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี ,สุพรรณบุรี และราชบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 53 Portfolio
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 53
17 Dec 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
17 Dec 2018

จุดหมาย - ดูงานอนุสรณ์สถานดอนเมือง จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 35/2561 Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 35/2561
17 Dec 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานลพบุรี และสระบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63
17 Dec 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน Portfolio
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
14 Dec 2018

จุดหมาย - ดูงานสวนสมุนไพรภูมิภูเบศร - และสัมมนาที่ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กองฝึกอบรม กรมสรรพกร Portfolio
กองฝึกอบรม กรมสรรพกร
12 Dec 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ
11 Dec 2018

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน เทศบาลตำบลลำลูกกา Portfolio
เทศบาลตำบลลำลูกกา
06 Dec 2018

จุดหมาย - เชียงใหม่ และเชียงราย จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
04 Dec 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ก.ล.ต. จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
03 Dec 2018

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงพาณิชย์ Portfolio
กระทรวงพาณิชย์
01 Dec 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน )
28 Nov 2018

จุดหมาย - ปราณบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กองฝึกอบรม กรมทางหลวง Portfolio
กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
26 Nov 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26 Nov 2018

จุดหมาย - ชลบุรี และจันทบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
24 Nov 2018

จุดหมาย - เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา จำนวนรถโค้ช 22 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
22 Nov 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมการท่องเที่ยว Portfolio
กรมการท่องเที่ยว
22 Nov 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
17 Nov 2018

จุดหมาย - ถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดเกศไชโย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Portfolio
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
17 Nov 2018

จุดหมาย - ทอดกฐิน และบริจาคอุปกรณ์การเรียน การกีฬา แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช Portfolio
แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
17 Nov 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง Portfolio
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
16 Nov 2018

จุดหมาย - ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ตามรอยออเจ้า จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) Portfolio
สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )
15 Nov 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า รามคำแหง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ อัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ อัยการสูงสุด
14 Nov 2018

จุดหมาย - สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
14 Nov 2018

จุดหมาย - ฝึกร่วม 3เหล่าทัพ ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และอยุธยา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลศิริราช Portfolio
โรงพยาบาลศิริราช
12 Nov 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตปทุมวัน Portfolio
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
12 Nov 2018

จุดหมาย - เข้าค่าย ระดับชั้น ม.1, 2, 3 ที่จังหวัดสระบุรี และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 25 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
07 Nov 2018

จุดหมาย - นำกฐินพระราชทาน ทอดถวายวัดโบสถ์ อ่างทอง จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 53 Portfolio
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 53
07 Nov 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคตะวันตก สมครามเก้าทัพ และฐานบินกำแพงแสน จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมทรัพยากรธรณี Portfolio
กรมทรัพยากรธรณี
05 Nov 2018

จุดหมาย - ภาคอีสาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มณฑลทหารบกที่ 25 Portfolio
มณฑลทหารบกที่ 25
03 Nov 2018

จุดหมาย - สุรินทร์ ศรีสะเกษ จำนวนรถโค้ช 34 คัน

ผลงาน Nu Skin Thailand Portfolio
Nu Skin Thailand
03 Nov 2018

จุดหมาย - Outing ที่ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) Portfolio
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
02 Nov 2018

จุดหมาย - สนามช้างเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 60 Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 60
30 Oct 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานที่สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
30 Oct 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 Oct 2018

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
24 Oct 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคปภ. Portfolio
สำนักงานคปภ.
20 Oct 2018

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรอัยการผู้ช่วย Portfolio
สำนักพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรอัยการผู้ช่วย
09 Oct 2018

จุดหมาย - วัดหนองแวง ดูงานโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายศรีพัชรินทร์ ดูงานอัยการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก Portfolio
สำนักขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
06 Oct 2018

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13 Sep 2018

จุดหมาย - โรงไฟฟ้า บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด จ.นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Portfolio
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
13 Sep 2018

จุดหมาย - สัมมนาที่พัทยา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลนพรัตน์ Portfolio
โรงพยาบาลนพรัตน์
13 Sep 2018

จุดหมาย - สัมมนาที่สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Portfolio
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
11 Sep 2018

จุดหมาย - สระแก้ว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่น 76 Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่น 76
10 Sep 2018

จุดหมาย - ดูงานภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
06 Sep 2018

จุดหมาย - พานักการทูต และสื่อมวลชนต่างประเทศ เข้าร่วมงาน “ยูไนเต็ด แอส วัน .. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ เพื่อเลี้ยงขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวง จ.เชียงราย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักอัยการสูงสุด
31 Aug 2018

จุดหมาย - สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี
30 Aug 2018

จุดหมาย - ซ้อมดับเพลิงที่สนามทดสอบแอนตี้ไฟร์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมการท่องเที่ยว Portfolio
กรมการท่องเที่ยว
30 Aug 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน งานกองความปลอดภัยและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน Portfolio
งานกองความปลอดภัยและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน
30 Aug 2018

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน BOI ภาค 6 Portfolio
BOI ภาค 6
28 Aug 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจ EEU จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน เทศบาลนครรังสิต Portfolio
เทศบาลนครรังสิต
27 Aug 2018

จุดหมาย - ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 76 Portfolio
โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 76
20 Aug 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลตำรวจ Portfolio
โรงพยาบาลตำรวจ
25 Jul 2018

จุดหมาย - หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน งานสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ Portfolio
งานสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
23 Jul 2018

จุดหมาย - นครราชสีมา-สระบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน Portfolio
กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน
20 Jul 2018

จุดหมาย - เยี่ยมชมโรงงานแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี จ.สมุทรปราการ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 101 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 101
19 Jul 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมการปกครอง Portfolio
กรมการปกครอง
09 Jul 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ภาคใต้ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio