" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9000 & ISO 39001 "
ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ลูกค้าธนัชวิชญ์

ลูกค้า คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

กลุ่มลูกค้าธนาคาร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าธนาคารขนาดใหญ่ ที่เป็นลูกค้าระดับองค์กรได้แก่ เครือกสิกรไทยK-bank เครือกรุงไทยKTB เครือไทยพาณิชย์SCB นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับธนาคารอื่นๆ บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

Travel agency / Tour operator

คุณภาพรถ และการบริการ ที่เทียบมาตรฐานระดับสากลโลก ทำชื่อเสียงให้ลูกค้าต่างชาติมาเป็นคู่ค้าระยะยาวกับธนัชวิชญ์ เราออกแบบรถให้เหมาสะลงตัวสำหรับการทำทัวร์โดยตรง ( Tourist Duty ) เช่น มีที่นั่งไกด์หันหน้าหาผู้โดยสาร มีมุมจัดเตรียมเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์การทำทัวร์โดยเฉพาะ

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีความพร้อมและเข้าใจในระเบียบราชการ มีความชำนาญในการจัดเอกสารสำหรับการสั่งจ้างกับหน่วยราชการ บริษัทได้ขึ้นบัญชีคู่ค้าภาครัฐเข้าระบบ GFMIS, e-GP, e-Biding , e-Auction มีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยราชการ   มีบุคคลากรที่ชำนาญงานราชการ ดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการโดยตรง


บริษัทมีความพร้อมสำหรับงานราชการทั้ง วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลราคา และวิธีสั่งจ้างพิเศษ


บริษัทยินดีทำใบเสนอราคากลาง ให้ข้อมูลคุณสมบัติรถสำหรับร่าง TOR

จัดเอกสาร ทะเบียนรถครบถ้วนตามระเบียนราชการ (มีรถกว่า 100 คัน)

บริษัทมีพนักงานผู้รับมอบอำนาจในการไปเซ็นต์ใบสั่งจ้างที่หน่วยงานลูกค้า

บริษัทสามารถจัดเตรียมใบมอบอำนาจ อากรแสตมป์ ดำเนินการตีตราสาร

ราคาค่าขนส่ง รวมค่าทางด่วน ค่าที่จอด เพื่อความสะดวกของหน่วยราชการ

สามารถวางบิล รับชำระโดยเช็ค หรือโอนผ่านกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIS

ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ  และการหัก ณ ที่จ่าย ( ค่าขนส่ง 1% )


“เรายินดีและภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหน่วยราชการ ในการทำให้การสั่งจ้างราชการเป็นเรื่องที่ง่าย”


โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

บริษัทให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ จึงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ จนได้รับการยอมรับจากโรงเรียนชั้นแนวหน้า อาทิเช่น โรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสวนกุหลาบ
และโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายแห่ง

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

กลุ่มลูกค้าองค์กร

Corporate customer กลุ่มลูกค้าเอกชนขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครือCP เครือCentral เครือKasikorn Bank นั้น ทางบริษัทยินดีเปิดข้อมูลหลักผู้ค้า-ผู้ขาย ( vendor ) เพื่อมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าองค์กร ได้แก่ สิทธิ์Priorityการจัดรถถึงแม้จะเป็นการจองด่วน สิทธิ์ลดขั้นตอนการจองให้รวดเร็วขึ้น สิทธิ์ราคาพิเศษ สิทธิ์Complimentary สิทธิ์อัพเกรดรถ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับเอกชนทั่วไป

สำหรับเอกชนทั่วไป บริษัทก็ให้ความสำคัญเช่นกัน ยินดีดูแลอย่างดี เพื่อผูกสัมพันธ์ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ยกระดับท่านเป็น “ลูกค้าองค์กร” ในอนาคต


ขั้นตอนการทำสัญญาว่าจ้าง ลูกค้าเอกชนทั่วไป

บริษัท ออกใบเสนอราคา ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคา

บริษัทออกหนังสือสัญญาว่าจ้างขนส่ง ลูกค้าลงนาม โอนมัดจำ30%

ลูกค้าส่งใบPO กำหนดการ แผนที่ และใบรายละเอียดการใช้รถ ให้บริษัท

ลูกค้ารขอรับทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรพนักงานขับรถ ได้ 1-2 วัน ก่อนวันเดินทาง

การชำระเงินส่วนที่เหลือ เป็นเงินสด หรือ Cashier Cheque กับพนักงานขับรถก่อนเดินทางกลับ

พนักงานขับรถมอบใบเสร็จรับเงินให้ และขอรับหนังสือรับรองการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1% ค่าขนส่ง (ถ้ามี)

โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล โลโก้ ลูกค้าธนัชวิชญ์ แทรเวล

ผลงานธนัชวิชญ์
รวมผลงานของธนัชวิชญ์ แทรเวล

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
01 Dec 2018

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
29 Nov 2018

จุดหมาย - หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
24 Nov 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน หลักทรัพย์กสิกรไทย Portfolio
หลักทรัพย์กสิกรไทย
24 Nov 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
16 Nov 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคาร Citibank Portfolio
ธนาคาร Citibank
10 Nov 2018

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
03 Nov 2018

จุดหมาย - ถวายพระกฐินพระราชทาน ที่วัดพระมหาธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
02 Nov 2018

จุดหมาย - พาเยาวชน กล้าใหม่ใฝ่รู้ พาไทยทันโลก ไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
29 Oct 2018

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
06 Oct 2018

จุดหมาย - สัตหีบ 6 จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
31 Aug 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 Aug 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
25 Aug 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
25 Aug 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
09 Jul 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
29 Jun 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15 Jan 2018

จุดหมาย - พาพนักงานจากส่วนภูมิภาค ไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม TOT งามวงศ์วาน จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
15 Jan 2018

จุดหมาย - ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทยบางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
17 Dec 2017

จุดหมาย - พาน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส จากบ้านต่างๆ อาทิ เช่นบ้านนนทภูมิ บ้านเมอร์ซี บ้านปากเกร็ด บ้านรังสิต มาร่วมกิจกรรมปีใหม่ที่สโมสรกสิกรไทย รามคำแหง จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. )
04 Dec 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมงามวงศ์วาน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารทหารไทย Portfolio
ธนาคารทหารไทย
24 Nov 2017

จุดหมาย - ไปร่วมงานเลี้ยง การ่าดินเนอร์ จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงไทย ( รัฐวิสาหกิจกรุงไทย) Portfolio
ธนาคารกรุงไทย ( รัฐวิสาหกิจกรุงไทย)
16 Nov 2017

จุดหมาย - ไปสัมมนาที่ศูนย์ฝึกอบรมกรุงไทย ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
09 Nov 2017

จุดหมาย - สยามสแควร์ แพลตตินัม จำนวนรถโค้ช 13 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
22 Oct 2017

จุดหมาย - ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารธนชาติ Portfolio
ธนาคารธนชาติ
15 Oct 2017

จุดหมาย - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทางผ้าพระกฐินให้ ธนาคารธนชาติ สนง.ใหญ่ อาคารกลาสเฮ้าส์รัชดา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จัหวัดลพบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มูลนิธิทีเอ็มบี Portfolio
มูลนิธิทีเอ็มบี
03 Sep 2017

จุดหมาย - พาชุมชนมาดูงาน TMB สำนักงานใหญ่ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
05 Aug 2017

จุดหมาย - ศูนย์การเรียนรู้บางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
22 Jul 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank ) Portfolio
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank )
21 Jul 2017

จุดหมาย - เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
06 Jun 2017

จุดหมาย - ไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์หาดตะวันรอน อ.สัตหีบ จชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
27 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) และสัมมนาที่เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน
27 May 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
19 May 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Portfolio
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 Mar 2017

จุดหมาย - อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรแห่งคุณธรรมรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมภูวนารี รีสอร์ท ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
25 Feb 2017

จุดหมาย - สัมมนาที่ D varee , SCB หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) Portfolio
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )
22 Dec 2016

จุดหมาย - ไทรโยค กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
18 Dec 2016

จุดหมาย - บำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย
16 Dec 2016

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกสิกรไทยบางปะกง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารทหารไทย Portfolio
ธนาคารทหารไทย
26 Nov 2016

จุดหมาย - สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงศรี Portfolio
ธนาคารกรุงศรี
18 Nov 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
22 Oct 2016

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
03 Oct 2016

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารเกียรตินาคิน Portfolio
ธนาคารเกียรตินาคิน
24 Sep 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ธนาคารธกส. สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารธกส. สำนักงานใหญ่
08 Sep 2016

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรุงศรีแคปปิตอล Portfolio
กรุงศรีแคปปิตอล
30 Jul 2016

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ Portfolio
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
30 Jul 2016

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรไทย บางปะกง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ธนาคารกรุงเทพ Portfolio
ธนาคารกรุงเทพ
26 Jul 2016

จุดหมาย - ทำกิจกรรม CSR จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคาร UOB Portfolio
ธนาคาร UOB
25 Jun 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ Portfolio
ธนาคารไทยพาณิชย์
13 May 2016

จุดหมาย - หาดตะวันรอน จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
18 Oct 2018

จุดหมาย - พานักท่องเที่ยวเรือสำราญ Norwegian Jewel เทียบท่าเรือแหลมฉบัง ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมไทย สยามเมืองยิ้ม จำนวนรถโค้ช 56 คัน

ผลงาน Teamwork Professionals Portfolio
Teamwork Professionals
25 Jul 2018

จุดหมาย - นครปฐม จำนวนรถโค้ช 13 คัน

ผลงาน Teamwork Professionals Portfolio
Teamwork Professionals
17 Jan 2018

จุดหมาย - พานักเรียนโรงเรียนทหารอำบำรุง ดอนเมือง ไปทัศนศึกษา เมืองโบราณ และสมุทรสงคราม 2 สาย จำนวนรถโค้ช 15 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
14 Jan 2018

จุดหมาย - นำนักท่องเที่ยวเรือสำราญ Seven seas voyage เทียบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อไปเที่ยวกรุงเทพ เมืองโบราณ พัทยา อยุธยา จำนวนรถโค้ช 42 คัน

ผลงาน ไน๊ซ ฮอลิเดย์ Portfolio
ไน๊ซ ฮอลิเดย์
17 Dec 2017

จุดหมาย - พา yagoso ไปนมัสการหลวงพ่อโสธร ก่อนร่องเรือสำราญ 5วัน ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน Thai Ko yuri Portfolio
Thai Ko yuri
08 Nov 2017

จุดหมาย - นำลูกค้า inbound เกาหลี มาประชุมและท่องเที่ยว จำนวนรถโค้ช 20 คัน

ผลงาน Anex tour Portfolio
Anex tour
03 Nov 2017

จุดหมาย - พาลูกค้าชาวรัสเชียท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน บริษัท Global Voyages จำกัด Portfolio
บริษัท Global Voyages จำกัด
12 Jul 2017

จุดหมาย - แขก Middle East จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน บีนแทรเวล Portfolio
บีนแทรเวล
28 Jun 2017

จุดหมาย - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน เรือสำราญ Regent: Seven Seas Voyage Portfolio
เรือสำราญ Regent: Seven Seas Voyage
06 Apr 2017

จุดหมาย - มาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง บริษัท A&K ให้การดูแล พานักท่องเที่ยว เยี่ยมชมวิถีไทย จำนวนรถโค้ช 60 คัน

ผลงาน Caa voyage Portfolio
Caa voyage
01 Mar 2017

จุดหมาย - กรุ๊ปเรือสำราญ celebrity x cruise จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Travex กรุ๊ปเรือจากแคนนาดา Portfolio
Travex กรุ๊ปเรือจากแคนนาดา
01 Mar 2017

จุดหมาย - กทม. จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรุ๊ปเรือ norwegian by A&K Portfolio
กรุ๊ปเรือ norwegian by A&K
31 Jan 2017

จุดหมาย - ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 45 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
27 Aug 2016

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน Abercrombie & Kent Portfolio
Abercrombie & Kent
02 Feb 2016

จุดหมาย - ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนรถโค้ช 12 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
12 Oct 2017

จุดหมาย - เตรียมความพร้อม และสำรวจเส้นทาง นำคณะทูตานุทูตตัวแทนประมุขของประเทศเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซ้อมครั้งที่2 กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน กองฝึกอบรม กรมสรรพกร Portfolio
กองฝึกอบรม กรมสรรพกร
12 Dec 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ
11 Dec 2018

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน เทศบาลตำบลลำลูกกา Portfolio
เทศบาลตำบลลำลูกกา
06 Dec 2018

จุดหมาย - เชียงใหม่ และเชียงราย จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
04 Dec 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ก.ล.ต. จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
03 Dec 2018

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงพาณิชย์ Portfolio
กระทรวงพาณิชย์
01 Dec 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน )
28 Nov 2018

จุดหมาย - ปราณบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กองฝึกอบรม กรมทางหลวง Portfolio
กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
26 Nov 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26 Nov 2018

จุดหมาย - ชลบุรี และจันทบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
24 Nov 2018

จุดหมาย - เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา จำนวนรถโค้ช 22 คัน

ผลงาน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก Portfolio
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
22 Nov 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมการท่องเที่ยว Portfolio
กรมการท่องเที่ยว
22 Nov 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
17 Nov 2018

จุดหมาย - ถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดเกศไชโย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Portfolio
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
17 Nov 2018

จุดหมาย - ทอดกฐิน และบริจาคอุปกรณ์การเรียน การกีฬา แก่โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช Portfolio
แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
17 Nov 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง Portfolio
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
16 Nov 2018

จุดหมาย - ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ตามรอยออเจ้า จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) Portfolio
สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )
15 Nov 2018

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า รามคำแหง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ อัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ อัยการสูงสุด
14 Nov 2018

จุดหมาย - สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
14 Nov 2018

จุดหมาย - ฝึกร่วม 3เหล่าทัพ ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และอยุธยา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลศิริราช Portfolio
โรงพยาบาลศิริราช
12 Nov 2018

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนสาธิตปทุมวัน Portfolio
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
12 Nov 2018

จุดหมาย - เข้าค่าย ระดับชั้น ม.1, 2, 3 ที่จังหวัดสระบุรี และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 25 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
07 Nov 2018

จุดหมาย - นำกฐินพระราชทาน ทอดถวายวัดโบสถ์ อ่างทอง จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 53 Portfolio
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 53
07 Nov 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคตะวันตก สมครามเก้าทัพ และฐานบินกำแพงแสน จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมทรัพยากรธรณี Portfolio
กรมทรัพยากรธรณี
05 Nov 2018

จุดหมาย - ภาคอีสาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มณฑลทหารบกที่ 25 Portfolio
มณฑลทหารบกที่ 25
03 Nov 2018

จุดหมาย - สุรินทร์ ศรีสะเกษ จำนวนรถโค้ช 34 คัน

ผลงาน Nu Skin Thailand Portfolio
Nu Skin Thailand
03 Nov 2018

จุดหมาย - Outing ที่ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) Portfolio
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
02 Nov 2018

จุดหมาย - สนามช้างเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 60 Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 60
30 Oct 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานที่สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
30 Oct 2018

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 Oct 2018

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Portfolio
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
24 Oct 2018

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคปภ. Portfolio
สำนักงานคปภ.
20 Oct 2018

จุดหมาย - สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรอัยการผู้ช่วย Portfolio
สำนักพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรอัยการผู้ช่วย
09 Oct 2018

จุดหมาย - วัดหนองแวง ดูงานโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายศรีพัชรินทร์ ดูงานอัยการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก Portfolio
สำนักขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
06 Oct 2018

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13 Sep 2018

จุดหมาย - โรงไฟฟ้า บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด จ.นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Portfolio
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
13 Sep 2018

จุดหมาย - สัมมนาที่พัทยา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลนพรัตน์ Portfolio
โรงพยาบาลนพรัตน์
13 Sep 2018

จุดหมาย - สัมมนาที่สัตหีบ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Portfolio
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
11 Sep 2018

จุดหมาย - สระแก้ว จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่น 76 Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่น 76
10 Sep 2018

จุดหมาย - ดูงานภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
06 Sep 2018

จุดหมาย - พานักการทูต และสื่อมวลชนต่างประเทศ เข้าร่วมงาน “ยูไนเต็ด แอส วัน .. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ เพื่อเลี้ยงขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวง จ.เชียงราย จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักอัยการสูงสุด
31 Aug 2018

จุดหมาย - สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี
30 Aug 2018

จุดหมาย - ซ้อมดับเพลิงที่สนามทดสอบแอนตี้ไฟร์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมการท่องเที่ยว Portfolio
กรมการท่องเที่ยว
30 Aug 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 7 คัน

ผลงาน งานกองความปลอดภัยและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน Portfolio
งานกองความปลอดภัยและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน
30 Aug 2018

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน BOI ภาค 6 Portfolio
BOI ภาค 6
28 Aug 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจ EEU จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน เทศบาลนครรังสิต Portfolio
เทศบาลนครรังสิต
27 Aug 2018

จุดหมาย - ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 76 Portfolio
โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 76
20 Aug 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคกลาง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลตำรวจ Portfolio
โรงพยาบาลตำรวจ
25 Jul 2018

จุดหมาย - หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน งานสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ Portfolio
งานสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
23 Jul 2018

จุดหมาย - นครราชสีมา-สระบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน Portfolio
กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน
20 Jul 2018

จุดหมาย - เยี่ยมชมโรงงานแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี จ.สมุทรปราการ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 101 Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 101
19 Jul 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมการปกครอง Portfolio
กรมการปกครอง
09 Jul 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ภาคใต้ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
02 Jul 2018

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
27 Jun 2018

จุดหมาย - ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนอัสสัมชัน พระราม 2 Portfolio
โรงเรียนอัสสัมชัน พระราม 2
27 Jun 2018

จุดหมาย - พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานเขตพระโขนง Portfolio
สำนักงานเขตพระโขนง
18 Jan 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย Portfolio
สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย
18 Jan 2018

จุดหมาย - เยี่ยมชมโรงงาน บ.ไอซิน ทากาโอกะ ที่นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 Jan 2018

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน เทศบาลลำลูกกา Portfolio
เทศบาลลำลูกกา
17 Jan 2018

จุดหมาย - พาเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน สังขละบุรี กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง Portfolio
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง
15 Jan 2018

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
15 Jan 2018

จุดหมาย - หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอไปศึกษาดูงาน 3 เส้นทาง จำนวนรถโค้ช 6 คัน

ผลงาน สมาคมผู้ลงทุนไทย Portfolio
สมาคมผู้ลงทุนไทย
21 Dec 2017

จุดหมาย - เมืองทองธานี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา Portfolio
สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
21 Dec 2017

จุดหมาย - ไปรับประทานร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ที่อัมพวา จำนวนรถโค้ช 10 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ Portfolio
สำนักงบประมาณ
20 Dec 2017

จุดหมาย - โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมควบคุมมลพิษ Portfolio
กรมควบคุมมลพิษ
20 Dec 2017

จุดหมาย - ปทุมธานี และนนทบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ Portfolio
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
20 Dec 2017

จุดหมาย - ไปสัมมนาที่สุโขทัย และเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Portfolio
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 Dec 2017

จุดหมาย - ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่จังหวัดน่าน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
19 Dec 2017

จุดหมาย - พานายตำรวจหลักสูตรผู้กำกับการ ไปปฏิบัติธรรม ที่ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สำนึกงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Portfolio
สำนึกงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 Dec 2017

จุดหมาย - ไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ขอนแก่น, อุดรธานี และหนองคาย จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศรุ่น 59 Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศรุ่น 59
19 Dec 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กองทัพอากาศ Portfolio
กองทัพอากาศ
18 Dec 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม Portfolio
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
18 Dec 2017

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรนายอำเภอ Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรนายอำเภอ
18 Dec 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ Portfolio
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
15 Dec 2017

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
15 Dec 2017

จุดหมาย - สระบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมควบคุมมลพิษ Portfolio
กรมควบคุมมลพิษ
15 Dec 2017

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Portfolio
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13 Dec 2017

จุดหมาย - พาสมาชิกไปดูงานโรงงาน Toyota บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 Dec 2017

จุดหมาย - ไปอบรมดูงานที่กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง Portfolio
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
07 Dec 2017

จุดหมาย - สมุทรสงคราม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
06 Dec 2017

จุดหมาย - ชลบุรี, ระยอง และจันทบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
04 Dec 2017

จุดหมาย - ดูงานเพชรบุรี 3 คัน, ปราจีนบุรี 3 คัน และชลบุรี 3 คัน จำนวนรถโค้ช 9 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
01 Dec 2017

จุดหมาย - เดินทางไปศึกษาดูงานศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน การประปาส่วนภูมิภาค Portfolio
การประปาส่วนภูมิภาค
01 Dec 2017

จุดหมาย - วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
29 Nov 2017

จุดหมาย - ศูนย์ปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
27 Nov 2017

จุดหมาย - ไปศึกษาดูงานบางปะกง ระยอง และจันทบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
27 Nov 2017

จุดหมาย - นิทรรศการพระเมรุมาศ จำนวนรถโค้ช 15 คัน

ผลงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม Portfolio
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
24 Nov 2017

จุดหมาย - Kingston Resort เขาใหญ่ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 62 Portfolio
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 62
22 Nov 2017

จุดหมาย - ภาคอีสาน จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ( โรงเรียนผู้บังคับฝูง ) กองทัพอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ( โรงเรียนผู้บังคับฝูง ) กองทัพอากาศ
22 Nov 2017

จุดหมาย - ไปดูงานโรงเรียนการบินกำแพงแสน และกาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน องค์การสหประชาชาติ ยูเอ็น Portfolio
องค์การสหประชาชาติ ยูเอ็น
21 Nov 2017

จุดหมาย - เซ็นทรัลชิดลม จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ
21 Nov 2017

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
20 Nov 2017

จุดหมาย - พานักศึกษาหลักสูตรผู้กำกับ ไปปฐมนิเทศด้วยการปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
20 Nov 2017

จุดหมาย - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่น 17 ดูงานที่คุกเขากิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และเขางุ้ม จังหวัดราชบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
20 Nov 2017

จุดหมาย - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่น 18 ไปดูงานจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท. ) Portfolio
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท. )
16 Nov 2017

จุดหมาย - พาชาวต่างชาติดูงาน ตึก จีทาวเวอร์ พระรามเก้า จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 Nov 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตร จบ.ปภ รุ่นที่ 15 ณ พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก จ.ปทุมธานี-จ.จันทบุรี-จ.สระแก้ว และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน  สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
11 Nov 2017

จุดหมาย - เมืองกาญจนบุรี แวะเที่ยวเมืองมัลลิกา ปราสาทเมืองสิงห์ พักที่โรงแรมทายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Portfolio
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10 Nov 2017

จุดหมาย - ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
09 Nov 2017

จุดหมาย - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น59 เดินทางไปศึกษาดูงาน ภูมิประเทศภาคตะวันตก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
08 Nov 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
07 Nov 2017

จุดหมาย - ไปดูงานภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Portfolio
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
06 Nov 2017

จุดหมาย - มาศึกษาดูงานโคโครงการวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อแหลมผักเบี้ย แหลมผักเบี้ย และสัมมนาที่โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน กระทรวงกลาโหม Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน กระทรวงกลาโหม
06 Nov 2017

จุดหมาย - อยุธยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
26 Oct 2017

จุดหมาย - ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย พาคณะทูตานุทูต เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จำนวนรถโค้ช 8 คัน

ผลงาน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว Portfolio
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
23 Oct 2017

จุดหมาย - นำจิตอาสา เข้าอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ที่เดินทางมาทำจิตอาสาและเข้าร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สภาสตรีแห่งชาติ Portfolio
สภาสตรีแห่งชาติ
20 Oct 2017

จุดหมาย - ถวายผ้ากฐินที่วัดโพธานิมิตร จังหวัดตราด จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
19 Oct 2017

จุดหมาย - ดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ - อบจ.ปราจีนบุรี - องค์การบริหารเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
15 Oct 2017

จุดหมาย - ทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สถาบันพระปกเกล้า อันเชิญผ้ากฐินพระราชทาน ถวายวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร - วัดกลางนคร โคราช จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง Portfolio
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง
15 Oct 2017

จุดหมาย - นำโดย คุณลิขิต ขาวเธียร ประธานทอดกฐิน ทอดถวายวัดทะเล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชาช จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
13 Oct 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กพร. หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติราชการหน่วยงานภาคเอกชนของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 Portfolio
กพร. หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติราชการหน่วยงานภาคเอกชนของข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
10 Oct 2017

จุดหมาย - สระบุรี ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กรมทางหลวง Portfolio
กรมทางหลวง
05 Oct 2017

จุดหมาย - ทอดกฐินถวายวัดพุทธพรหมปัญโญ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน รังสิตพล่าซ่า ( ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ) Portfolio
รังสิตพล่าซ่า ( ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต )
10 Aug 2017

จุดหมาย - ไปทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าที่ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน RE-CU Management โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Portfolio
RE-CU Management โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
10 Aug 2017

จุดหมาย - พัทยา และศรีราชา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
22 Jul 2017

จุดหมาย - โรงแรมเซ็นทรา มาริส จอมเทียน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Portfolio
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
21 Jul 2017

จุดหมาย - สัมมนา GFMIS ประจำปี 2560 ที่พัทยา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
21 Jul 2017

จุดหมาย - ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Portfolio
ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 Jul 2017

จุดหมาย - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, พัทยา จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Portfolio
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 Jul 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Portfolio
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 Jul 2017

จุดหมาย - พัทยา จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ  Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
13 Jul 2017

จุดหมาย - กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงพลังงาน จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Portfolio
สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 Jul 2017

จุดหมาย - จันทบุรี และระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
07 Jul 2017

จุดหมาย - สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
05 Jul 2017

จุดหมาย - โรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงคมนาคม Portfolio
กระทรวงคมนาคม
05 Jul 2017

จุดหมาย - ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบก Portfolio
โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบก
04 Jul 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงาน ค่ายสุรสีห์ สงคราม9ทัพ พลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง Portfolio
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
04 Jul 2017

จุดหมาย - หัวหิน จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
30 Jun 2017

จุดหมาย - ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Portfolio
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28 Jun 2017

จุดหมาย - นครนายก จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 Jun 2017

จุดหมาย - อัมพวา จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  (กระทรวงศึกษาธิการ ) Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (กระทรวงศึกษาธิการ )
10 Jun 2017

จุดหมาย - โรงแรมไมดา เดอ ซี หัวหิน ชะอำ จำนวนรถโค้ช 5 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า Portfolio
สถาบันพระปกเกล้า
09 Jun 2017

จุดหมาย - ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ และพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔พรรษา พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔พรรษา ราชนาวีสโมสร จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Portfolio
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09 Jun 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
07 Jun 2017

จุดหมาย - การประปานครหลวง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Portfolio
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
06 Jun 2017

จุดหมาย - พาผู้เข้าอบรมหลักสูตร บตส.ไปปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย และหลักสูตรผกก.๑๑๑ ไปสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ปากช่อง จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Portfolio
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
03 Jun 2017

จุดหมาย - ไหว้พระวัดถ้ำเสือ วัดป่าเลก์ไล จ.สุพรรณบุรี และสัมมนาที่เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง Portfolio
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
02 Jun 2017

จุดหมาย - ไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการตำรวจ Portfolio
วิทยาลัยการตำรวจ
01 Jun 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี และทวาย ประเทศเมียนมาร์ จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สำนักงานอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักงานอัยการสูงสุด
01 Jun 2017

จุดหมาย - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ Portfolio
กระทรวงการต่างประเทศ
31 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานผ้าไหมไทย ณ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี Portfolio
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี
30 May 2017

จุดหมาย - เพชรบูรณ์ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน วิทยาลัยการปกครอง Portfolio
วิทยาลัยการปกครอง
28 May 2017

จุดหมาย - ระยอง และชลบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี Portfolio
โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 May 2017

จุดหมาย - เพชรบุรี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กองทัพอากาศ Portfolio
กองทัพอากาศ
24 May 2017

จุดหมาย - ภาคตะวันออก จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
21 May 2017

จุดหมาย - สุราษฏ์ธานี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ Portfolio
วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ
17 May 2017

จุดหมาย - สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และภูเก็ต จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง Portfolio
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง
15 May 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานภาคใต้ กองบิน7 จ.สุราษฎรธานี และโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ Portfolio
โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์
04 May 2017

จุดหมาย - บ้านครูธานี ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวนรถโค้ช 3 คัน

ผลงาน กระทรวงอุตสาหกรรม Portfolio
กระทรวงอุตสาหกรรม
03 May 2017

จุดหมาย - ดูงานบ.เจนโก้ แสมดำ จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Portfolio
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
02 May 2017

จุดหมาย - ระยอง จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Portfolio
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
02 May 2017

จุดหมาย - โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม Portfolio
ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม
20 Apr 2017

จุดหมาย - สวนจิตรลดา และพระราชวังพญาไท จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ Portfolio
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
19 Apr 2017

จุดหมาย - ศึกษาดูงานที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน และภูมิประเทศกาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 4 คัน

ผลงาน กระทรวงพลังงาน Portfolio
กระทรวงพลังงาน
03 Apr 2017

จุดหมาย - ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนรถโค้ช 1 คัน

ผลงาน สำนักอัยการสูงสุด Portfolio
สำนักอัยการสูงสุด
01 Apr 2017

จุดหมาย - กาญจนบุรี จำนวนรถโค้ช 2 คัน

ผลงาน สถาบันพระปกเกล้า